03 augusti 2013

Kriget mellan Hönö och Öckerö


Förstabestigaren på sin kreation Grantjuven. Namnet kommer från traditionen att spara och gömma sina julgranar för kommande påskbrasor. På öarna smög man över till motståndarön för att stjäla granar för att på så sätt få den största påskbrasan. Detta ledde sedermera till hangemäng och polisärenden i rena rama vilda västern stil. Calle Sellman problemkreatör och Lars Carlbrand namnkreatör.

Inga kommentarer: