23 november 2010

Oanade möjligheter!

Block så långt ögat kan se. Ytterst lite av det ni kan se på bilden är utvecklat och detta är bara ca en tredjedel av denna dalen med tillhörande ryggar. Det finns fler dalar, fantastiska möjligheter. För att ni ska få en känsla av storleken på blocken kan jag säga att de större blocken på höjden närmast kameran är runt 12-13 meter höga (några ännu högre). Det är kanske här den finns, den renaste linjen. Bilden är tagen från sektor Volax på Tinos.

Inga kommentarer: