13 mars 2011

Redan dem gamla grekerna...

visste att bouldering främjade tankeverksamheten och en hälsosam livsstil. Tidigt insåg Sokrates, Platon och Aristoteles vikten av att bouldra som en väg till att lösa problemen som låg i vägen för den västerländska filosofin. Tråkigt nog hann Sokrates avrättas innan hans storhet inom boulderkretsarna uppskattades av allmänheten och boulderingen dog för tillfället ut, för att senare under 2000-talet blomma ut i sällan skådade proportioner. Maria hedrar dem gamla filosoferna genom en bestigning av Sokrates gamla problem "Surprise!".

Inga kommentarer: