18 november 2012

Reversed chipping...again!


Här har jag lagt ned större delen av en dag med intentionen att borsta upp och sända ett nytt problem...men greppen försvann ett efter ett tills mina förhoppningar grusades. Sektor Creek, Tinos, Grekland.

1 kommentar:

Ola Lindberg sa...

Nej men fyfan va njutigt dedär ser ut