13 maj 2013

Tocllaraju Highcamp


Taget från ett lite framskjutet highcamp på runt 5100 möh, vi ville inte ligga och drälla bland alla andra och dessutom hade vi kvällssol och mycket bättre utsikt. Holländaren vid sitt Hilleberg Akto-tält som var hans mest kära ägodel nedanför Tocllaraju West Face. Vi träffade honom för övrigt mest överallt, eller snarare följde i hans fotspår på både Maparaju och Huapi. Men här på Tocllaraju var det han som följde i våra.

Inga kommentarer: